Life Leadership Coaching Life Leadership Coaching Life Leadership Coaching Life Leadership Coaching Life Leadership Coaching Life Leadership Coaching Life Leadership Coaching Life Leadership Coaching Life Leadership Coaching Life Leadership Coaching
Life Leadership Coaching
LiLeC
 
__
Coaching


    Coaching      

Coaching är en fokuserad och strukturerad förändringsprocess mot uppsatta mål.
Den sker via en dialog, där dina inre resurser och kunskaper aktiveras via kraftfulla frågor från coachen.

Vi arbetar med effektiva verktyg från

Kognitiv och positiv psykologi, Batesons förändringsnivåer.
Psykosyntesen, en psykologi med själ - ”Bli den du är”,
Kognitiva metoder - om samspelet mellan våra tankemodeller, språk och agerande.
Mental Träning - att växa mot inre målbilder.

Med hjälp av coaching kan du

  • Bli medveten om var du är och vart du vill.

  • Tydliggöra och sätta upp dina mål.

  • Ta bättre beslut och befästa dem.

  • Aktivera energi och förankra din motivation.

  • Skapa struktur: handlingsplaner och strategier.

  • Ta ansvar för genomförandet och agera effektivt för att nå målen.

  • Använda positiv och negativ feed-back för förbättringar.

  • Ha en "co-pilot" som hjälper dig att hålla rätt "kurs och höjd".

Coachingen anpassas till situation

Kvalificerad coachning anpassas till dina/era personliga och professionella målsättningar:

Vägledning:

Prestationscoaching:

Färdighetsutveckling:

Mentorskap:

Stöttande coaching:

Inspiration, nytänkande:


Gör ditt eget Livshjul :

Var är jag? Vart vill jag? Vad behöver jag?

Vad gör jag? Vad fungerar, vad gör inte?

Hur agerar jag? Hur kan det utvecklas?

Vad styr mig att agera som jag gör?

Vem är jag när jag agerar? Vad är mina mål?

För vad, för vem agerar jag?

Livshjulet

För att själv skapa en bild av din situation, för att själv få en känsla för inom vilket område du skulle vara betjänt av personlig coachning, klicka på "Livshjulet" här till vänster för att få upp en pdf-fil, som du kan skriva ut.

Skriv in vilka livsområden som känns viktiga för dig i rutorna.

Markera genom att skugga det antal cirkelsektorer som du känner motsvarar hur väl detta livsområde stämmer med vad du önskar, på en skala 0-10.


Exempel på Livsområden:
Relationer, Hälsa, Karriär, Fritid, Boende, Ekonomi, Romantik, Personlig utveckling.

_Life Leadership Coaching