Life Leadership Coaching Life Leadership Coaching Life Leadership Coaching Life Leadership Coaching Life Leadership Coaching Life Leadership Coaching Life Leadership Coaching Life Leadership Coaching Life Leadership Coaching Life Leadership Coaching
Life Leadership Coaching
LiLeC
 
__
Tjänster

Life Leadership Coachings tjänster:

_

_Livscoaching:

Livscoaching

Områden: Bli VD i ditt eget liv, skapa livsbalans. Livs- och arbetssituation, självbild, inre värden och övertygelser, strategier för agerandet, kompetensutveckling,  värderingar, självbild, livsmål.

Arbetssituation: omställning, karriärcoaching, jobbcoaching, balans i livet, etc.

_

_Ledarcoaching:

Områden: Ledaregenskaper, kommunikation, motivera personal, initiera och utveckla din egen och andras kreativitet.

Ledarcoaching hjälper dig att:

 • Bli klar över dina inre drivkrafter, dina personliga mål.

 • Bli medveten om och acceptera dina styrkor och dina begränsningar.

 • Finslipa dina visioner för din verksamhet, via din kreativitet och nytänkande.

 • Kunna kommunicera dina visioner till andra effektivt och tydligt.

 • Kunna motivera andra att skapa de resultat du vill ha för att uppnå visionerna.

 • Kunna bedöma dina medarbetares verkliga kompetensområden och drivkrafter.

 • Kunna organisera och planera din grupps arbete mot att uppnå visionerna.

 • Kunna leda andra framgångsrikt med mindre energi och tid än idag.

_

_Teamcoaching:

Teamcoaching

Områden: Situationen externt och internt i teamet, roller, arbetsfördelning, arbetsmetoder, kompetensprofiler, teamets uppdrag, visioner.

Teamcoaching hjälper er att:

 • Fastställa tydliga mål, tydligt uppdrag.

 • Medvetenhet om teamroller, kommunikation och samarbete.

 • Utveckla teamarbetet, effektivitet, prioriteringar.

 • Ta till vara olikheter, specialkunskaper, personligheter.

_

_Affärscoaching:

Vi erbjuder affärscoaching främst till egenföretagare, småföretag, entrepenörer.

Områden: Marknadssituation, tjänster, kompetensprofiler, grundvärderingar, identitet / image / branding, vision / affärsidé.

Affärscoaching ger:

 • Bollplank i affärsutveckling, vidgar perspektivet.

 • Större enhetlighet i marknadsbudskap.

 • Samordning av affärsidé och image / företagsnamn / logo.

Life Leadership Coaching