Life Leadership Coaching Life Leadership Coaching Life Leadership Coaching Life Leadership Coaching Life Leadership Coaching Life Leadership Coaching Life Leadership Coaching Life Leadership Coaching Life Leadership Coaching Life Leadership Coaching
Life Leadership Coaching
LiLeC
Share to Facebook
----
Share to Twitter
----
Mail
----
Send to Google
----
More...
 
__
Webshop


Life Leadership Coachings webshop är under uppbyggnad. Ett antal har lagts in, men
titta gärna också på vårt andra företag PsykosyntesForums webshop, där du kan hitta många andra nedladdningsbara produkter, inom personlig utveckling, mental träning, meditation, stresshantering, etc.

KATEGORIER_
Böcker

BÖCKER

Bokus.se

Svenska böcker. Sök på "coaching".

Amazon.co.uk

Engelska böcker. Klicka på bilden till vänster för att gå till Amazon.co.uk eller
klicka här till höger för gå till vår specialutformade Amazon-filial.

För att hitta böcker inom psykologi, titta i PsykosyntesForums Amazon-filial.

E-böcker

E-BÖCKER

ETT

ETT - Eliminera TidsTjuvarna - Jobba smartare
Med personlig effektivitet menas här inte att arbeta snabbare, eller tuffare. Effektiviteten i arbetet sänks, ofta utan att man är helt medveten om det, av olika ”tidstjuvar”. Dessa uppstår vanligtvis kring sådant
som prioritering, planering, ärendehantering, oplanerade telefonsamtal, möten, att inte kunna koppla av
arbetet när man är hemma. E-boken fokuserar på dessa tidstjuvar, och innehåller ett antal konkreta
förslag för hur effekten av tidstjuvarna kan minskas eller ibland till och med elimineras.
___Läs mer ->

E-bokens mini-kurs är förstås inte organisations- eller individ-anpassad, vilket kursen ETT är, men den kan vara fullt tillräcklig för den som på egen hand vill skapa nya strategier för att bli mer fokuserad och därigenom effektivare i sitt arbete.
__________________________________
Titta på ett utdrag.


Pris 65 kr
Upp
Medvetet seende MEDVETET SEENDE
Med ökad ålder avtar synskärpan för de flesta av oss. Ökad erfarenhet kan också göra att vi allt mer
sällan ser saker på nya sätt eller att vi mer sällan fascineras av det vi ser.
Tänk om vi kunde få tillbaks omedelbarheten och nyfikenheten vi hade som barn. Och synskärpan ...

Denna minikurs i e-boksformat fokuserar på detta, och innehåller ett antal enkla övningar som kommer att öka din förmåga att uppfatta tillvaron omkring dig på ett mer närvarande och fokuserat sätt, och som också kommer kunna återge en del av den synskärpa du hade som barn. ____ Läs mer ->

Bli mer Medvetet Närvarande genom mer Medvetet Seende !

Pris 22,50 kr
Upp

PsykosyntesForum

FLER E-BÖCKER från vårt andra företag, PsykosyntesForum :

Du Kan Stava.
Lär dig använda din minnes-access optimalt för att hitta din förmåga att minnas rätt stavning.


Ätskript ______________ (Gratis för nyhetsbrevsprenumeranter.)
Programmera om ditt undermedvetna, så att din kropp automatiskt talar om för dig hur du ska äta.


E-kurser

E-KURSER

Basal Kommunikation

BASAL KOMMUNIKATION
E-kursen förmedlar kunskaper om verbal och icke-verbal kommunikation, och om olika kommunikationsnivåer.
Kursen innehåller både teori och upplevelsebaserade
par- och/eller gruppövningar i kommunikationsträning, förhandlingsmetoder och samarbete.

Läs mer, titta på en videopresentation,
titta på ett utdrag.


Pris 450 kr
Upp
Tankeramar

TANKERAMAR
Utveckla förmågan att bli medveten om dina tankemönster
och att kunna förändra dessa så att de ger dig energi.
____________________________________
Läs mer ->

Prenumerera PsykosyntesForums Nyhetsbrev
och få denna kurs gratis !

Pris 40 kr
Upp

PsykosyntesForum

FLER E-KURSER från vårt andra företag, PsykosyntesForum :
(Klicka på länkarna för att läsa mer på PsF's hemsida.)

AOM - andningen _______ (Gratis för nyhetsbrevsprenumeranter.)
Lär dig att hitta din naturliga andning
för att hitta ditt Inre Lugn.

Bryt blockeringen.
Lär dig att programmera om ditt undermedvetna så att du bryter en känslomässig blockering.

Hantera kritik.
Lär dig att programmera om ditt undermedvetna så att du bemöter kritik lugnt och konstruktivt.

Omprogrammera din allergi.
Eliminera allergi via undermedveten omprogrammering.


Omprogrammera din stamning.
Lär dig hitta din förmåga att tala flytande, och ha tillgång till denna förmåga i allt fler situationer.

Omprogrammera relationen
Lär er att bli medvetna om era negativa beteendemönster och lär er att agera med kärlek och respekt.


Släpp känslan.
Lär dig hitta din förmåga att släppa begränsande och förlamande känslor.


Stötta Din Inre Läkekraft.
Aktivera din kropps dolda kunskap.


Extrovert Me

E-kurser från andra leverantörer:

Extrovert Me: Kom över din blyghet, bli festens centrum, BOOSTA ditt självförtroende...
Bradley Thomson (engelska).


Speed Reading The Speed Reading Secret. Skulle du vilja tredubbla din läshastighet, öka din läsförståelse och kunna minnas mer av det du har läst?

I medeltal läser man ungefär 200 ord per minut med en läsförståelse av 60%. Det här betyder att man effektivt bara läser 120 ord per minut. Med denna läshastighet tar det SEX TIMMAR att läsa en liten bok på 200 sidor. Minska denna tid till TVÅ TIMMAR! (Kursen är på engelska.)
 

Tester

TESTER

Elementitet

ELEMENTITET.
Ett personlighetstest baserat på den mångtusenåriga symboliken De Fyra Elementen har utvecklats hos PsykosyntesForum. Konceptet har sina rötter i Carl Gustav Jungs personlighets-typologi (Tänkare/Kännare, Intuition/Förnimmelse, Introvert/Extrovert, Varsebliva/Bedöma)._______Läs mer ->

Du gör själv testet över nätet. Det tar c:a en halvtimme, och en Elementitets-profil skickas till din e-post-adress.

Pris 40 kr för obegränsat antal körningar.
Upp

Valutaomvandlare

VALUTAOMVANDLARESkriv in beloppet
som du vill omvandla med format x.x :

Återvänd till
var du var med
Tillbaka-knappen
längst ned.

TILLBAKA

 

_Life Leadership Coaching