Life Leadership Coaching Life Leadership Coaching Life Leadership Coaching Life Leadership Coaching Life Leadership Coaching Life Leadership Coaching Life Leadership Coaching Life Leadership Coaching Life Leadership Coaching Life Leadership Coaching
Life Leadership Coaching
LiLeC
 
__
LiLeC

__FÖR DIG / ER SOM

vill skapa positiv konkret förändring - i livet - i ledarskapet - i verksamheten.

__VISIONEN:

är att inspirera, motivera och aktivera individer, team och organisationer att skapa goda resultat
genom medvetenhet, optimal resursanvändning och hållbar utveckling.

__LIFE LEADERSHIP COACHING

är ett litet företag med en ”stor verktygslåda”som innehåller kognitiva psykologiska metoder
och konkreta verktyg för framgång.

På individnivå är vi din coach i din personliga och yrkesmässiga utveckling.
På gruppnivå är vi er partner i teamutveckling, verksamhetsutveckling och affärsutveckling.

Målet är att utveckla resurser, aktivera kreativitet, och skapa handlingskraft
hos individer, ledare och arbetsteam.

__VÅR ÖVERTYGELSE ÄR

att du har tillgång till större förmågor än vad du är medveten om.
Med hjälp av professionell coaching kan du aktivera och utveckla dessa,
så att du kan agera med större fokus.

__VÅR KOMPETENS

omfattar teoretisk beteendevetenskap, mångårig erfarenhet av förändringsledning, teamutveckling, coaching, personalledning, projektledning, verksamhetsutveckling, terapeutiskt och konsultativt arbete.

__VI ERBJUDER

professionell coaching för personlig och yrkesmässig utveckling, ledarutveckling, teamrollskartläggning,
teambuilding, HR-konsulting, utbildning, kurser, seminarier inom kommunikation, gruppdynamik och "personkemi”. (Se mer under Tjänster ->)

Life Leadership Coaching